Trang chính sách và điều khoản sử dụng của BONGVIP quy định

Chính sách bảo mật là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Tại BONGVIP, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi được thực hiện trong một môi trường bảo mật tối đa. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư và an ninh của bạn là rất quan trọng, và chúng tôi đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình.

Về chính sách bảo mật của BONGVIP

Chính sách bảo mật của BONGVIP.ASIA đề cập đến việc sử dụng các máy chủ quảng cáo bên thứ ba và mạng quảng cáo để hiển thị quảng cáo trên trang web. Các công nghệ như cookie, Javascript và Web Beacons có thể được sử dụng để thu thập thông tin về hiệu quả quảng cáo và gửi đến máy chủ của bạn, bao gồm địa chỉ IP của bạn.

Chính sách bảo mật sử dụng công nghệ tiên tiến
Chính sách bảo mật sử dụng công nghệ tiên tiến

Để hiểu rõ hơn về hoạt động của các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba và tùy chọn quyền riêng tư của bạn, bạn nên xem xét chính sách bảo mật của họ. BONGVIP.ASIA không kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo khác trên trang web.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm điều này thông qua cài đặt trình duyệt cá nhân của mình. Hướng dẫn chi tiết về cách quản lý cookie trên từng trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của trình duyệt đó.

Điều kiện sử dụng trên BONGVIP

Thỏa thuận sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu bạn không chấp thuận hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng trang web.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của điều khoản sử dụng này. Một số trang trên trang web chỉ có thể được sử dụng và truy cập bởi người có độ tuổi hợp pháp để mua và tiêu thụ thức uống có cồn. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi hợp pháp này ở quốc gia bạn cư trú và quốc gia bạn đang truy cập trang đó, vui lòng thoát khỏi trang đó ngay lập tức.

Thỏa thuận sử dụng rõ ràng đảm bảo trải nghiệm an toàn
Thỏa thuận sử dụng rõ ràng đảm bảo trải nghiệm an toàn

Chấp nhận sử dụng

Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng trang web của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau: bạn không thể sử dụng trang web vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp (ở Việt Nam, quốc gia bạn cư trú và/hoặc quốc gia bạn đang truy cập trang web) hoặc bị cấm bởi điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào; bạn không thể sao chép, tải xuống, tái sản xuất, tái bản, dựng lên, quảng bá, truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên trang web dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn, phi thương mại, hợp pháp, ở nhà, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản với BONGVIP. Bạn không thể, và không được hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hay vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bảo mật nào của trang web hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua trang web.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong trang web sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định trong điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Quy định rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm
Quy định rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm

Quyền hạn và trách nhiệm

BONGVIP, các chi nhánh, công ty con và nhà cung cấp dịch vụ của BONGVIP, cũng như nhân viên, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của các bên đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc điển hình, dù thiệt hại đó được dự kiến trước, có thể lường trước, được biết trước hay không) theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản ở bất kỳ hình thức nào; (ii) mất mát phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu trữ trong đó; (iii) mất dữ liệu; (iv) mất lợi nhuận; (v) mất uy tín; hoặc (vi) tổn thất phát sinh cho bên thứ ba, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc vận hành trang web.

Trách nhiệm quy định cho thành viên cũng như các cá nhân liên quan
Trách nhiệm quy định cho thành viên cũng như các cá nhân liên quan

Trong bất kỳ trường hợp nào, các bên đã nêu trên sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất hoặc thiệt hại như vậy.

Tóm lại, BONGVIP và các bên liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các tổn thất trực tiếp và gián tiếp. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ. Chúng tôi luôn khuyến nghị bạn tuân thủ các quy định và hạn chế có liên quan để bảo vệ mình và đảm bảo trải nghiệm sử dụng dịch vụ của bạn được an toàn và tin cậy.